Pilgaard Publishing

Bestilling af bøger fra Pilgaard Publishing

Bestilling af bøger sker ved henvendelse på mail salg@pilgaardpublishing.dk. Ved bestilling via e-mail har man også accepteret handelsbetingelserne beskrevet på denne side.

Ved bestilling angives
  1. Navn
  2. eMail
  3. Leveringsadresse ved fysiske bøger
  4. Bestilling, dvs. titler og antal af hver. Angives ikke et antal, antages dette at være 1 stk.
Bemærk! Der sendes pt. ikke bøger til adresser uden for Danmark.


Betaling
De opgivne priser er incl. MOMS og incl. forsendelse ved de fysiske bøger. Det samlede beløb indbetales på Pilgaard Publishings konto 9070 - 1627379648. Husk som minimum at angive navn, og gerne også adresse på betalingen.

Om nødvendigt, er det muligt at betale via mobile pay. Offentlige virksomheder (institution, skole o.l.) og virksomheder der er et ApS eller et A/S og har eksisteret i minimum 2 år, kan som udgangspunkt betale med faktura. Vi forbeholder os dog ret til at afvise en ansøgning om køb med faktura uden yderligere begrundelse. Ved køb hvor der ønskes at betale via Mobil pay eller faktura, kontaktes forlaget via mailadressen salg@pilgaardpublishing.dk.

Hvis oplysningerne mangler kan vi ikke ekspedere varerne. I så fald vil vi afvente, at du henvender dig på e-mail salg@pilgaardpublishing.dk.


Levering
eBøger ekspederes normalt indenfor 24 timer fra modtagelse af betalingen, men vi kan ikke garantere det. eBøger leveres via en e-mail, som indeholder et download-link. Du modtager først din ordrebekræftelse på e-mail og derefter en ekstra e-mail, som indeholder et link, hvorfra du downloade din eBog. Det tilsendte link er aktivt i 5 dage fra tilsendelsen. Der ydes ikke fortrydelsesret på eBøger, der har været afprøvet ved at klikke på download-linket.

Fysiske bøger ekspederer vi normalt indenfor en uge fra modtagelse af betalingen, men vi kan ikke garantere det. Hvis din ordre haster, er du velkommen til at sende en besked til salg@pilgaardpublishing.dk og bede om en hurtigere behandling. Vi vil gøre vort bedste for at imødekomme dine ønsker. Er der længere ventetid, fordi der skal trykkes flere bøger, gives der besked om dette. Lav lagerbeholdning og risiko for længere leveringstid vil normalt fremgå af bogens informationsside.


Reklamation
Dit køb af omfattet af købeloven. Det betyder, at du enten kan få en mangelfuld vare ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid”, efter at du har opdaget manglen ved varen. Vi anbefaler, at du reklamerer så hurtigt som mulig. Du kan reklamere ved at kontakte os via e-mail info@pilgaardpublishing.dk. Afhængig af reklamationens art, vil du modtage de videre instrukser.


Ansvarsfraskrivelse
Pilgaard Publishing kan ikke drages til ansvar for andet i forbindelse med digitalt salg, end hvad der følger efter gældende relevant lovgivning.


Rettigheder
Den tildelte adgang til produktet berettiger dig til, inden for lovgivningens rammer, at anvende de købte produkter til personligt, ikke erhvervsmæssigt formål, men ikke til videresalg, overførsel, overdragelse eller underlicensering. Du er indforstået med ikke at forsøge, tilskynde til eller hjælpe andre personer med at omgå nogen som helst sikkerhedsteknologi eller software eller gøre indgreb i, fjerne eller ændre i nogen rettighedshåndteringsinformation angående de købte produkter. Handlinger i strid med ovenstående rettigheder kan resultere i retsforfølgelse.


Systemkrav
Brug af e-bøger kan forudsætte, at brugeren er i besiddelse af udstyr med internetadgang og muligvis særlig software, hvilket kan medføre særlige udgifter for brugeren. Brugen kan kræve, at du fra tid til anden foretager opdateringer eller opgraderinger af software og hardware. Du anerkender og er indforstået med, at sådanne systemkrav, der fra tid til anden kan ændres, er dit eget ansvar. Det er kundens eget ansvar at tilkøbe sig internet eller dataabonnement for at downloade eBøgerne og/eller flytte eBogs-filerne mellem hardware-enheder.


Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail-adresse info@pilgaardpublishing.dk.