Pilgaard Publishing

Juraen for Pilgaard PublishingAlle teksterne på Pilgaard Publishing er skrevet og ejet af mig (Michael Pilgaard), med mindre andet er angivet på siden. Dette ophavsretsbeskyttede arbejde må ikke gemmes, genudgives eller på anden måde trykkes andetsteds, uden skriftelig tilladelse fra dets eneste retsmæssige ejer, Michael Pilgaard.

PilgaardPublishing.dk er et dansk site, hosted af en dansk ISP (one.com), på en dansk server, og registreret i Danmark på DK-Hostmaster.dk, og er således underlagt dansk lov.


Cookies og persondatapolitik

Ved besøg på dette site accepterer du flg. persondatapolitik:

Cookies
Når en side åbnes, opsamles information om dig, vha. cookies. Informationen der opsamles for dette site anvendes til at se hvor mange besøgende sitet har, hvordan de fandt siderne, hvilken typer sider de besøgende bedst kan lide, og for at sikre at programmeringen fungerer (f.eks. navigationen og links til andre sider). Den information der opsamles af cookies er, så vidt jeg ved, ikke tilgængelig for andre.

En cookie er en simpel tekstfil der gemmes på din computer eller mobile enhed af et websites server. Kun websitets server vil være i stand til at hente eller læse indholdet af denne cookie. Hver cookie er unik for din web browser. Der er to typer cookies: førstepart, hvilket er cookies fra selve sitet, og tredjepart, hvilket er cookies fra et andet firma, f.eks. Google Analytics. Dette site bruger pt. førsteparts og tredjeparts (Google Analytics) cookies, og opsamler, så vidt vides, kun anonyme data.

En cookie indeholder nogle anonyme informationer såsom en unik identifikation, navnet på sitet, og nogle tal og numre. Det gør websitet i stand til at huske ting som dine præferencer (f.eks. valg af sprog ved flersprogede sites) eller hvad der er i din indkøbskurv (hvis det er site hvor du kan købe ting).

Hvis du foretrækker det, er det muligt at blokere nogle eller alle cookies. Det er også muligt at slette cookies der allerede er lagt. Hvorledes dette gøres afhænger af browseren og browserversionen. Browserens hjælpefunktion skulle indholde instruktioner om hvorledes man fjerner cookies. Bemærk venligst at for visse sites kan der være funktionaliteter som ikke fungerer uden cookies. For Pilgaard Publishing er det kun hastigheden hvormed en side vises, der vil blive påvirket af blokering af cookies.

Ændringer i denne politik: Regler og teknologier bliver ved med at ændres, så cookies og persondatapolitik kan forventes at ændres tilsvarende for at være i overensstemmelse med gældende lovgivning.


Persondata ved køb
BEMÆRK! En webshop baseret på WooCommerce er under opbygning, hvorfor der under persondata refereres til brugeprofiler. Det er pt. ikke muligt at oprette brugerprofil og dermed ikke muligt at registrere persondata ad den vej.

Ved køb og oprettelse af brugerprofil registreres der personfølsomme data. Når du køber et produkt, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, f.eks. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget. Dette er nødvendigt for at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere, samt for at kunne kontakte dig i forbindelse med din bestilling. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål at kunne forhindre svig. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til den transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig, hvis der er tale om fysiske produkter.

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi opbevarer om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@pilgaardpublishing.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb via webshoppen, vil som udgangspunkt blive anonymiseret 2 år efter brugerbrugerprofilen slettes. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis der er et legitimt behov for længere opbevaring, f.eks. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan overholde gældende lovgivning. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med din oprettelse af en brugerprofil vil automatisk blive slettet såfremt du ikke har gjort brug af webshoppen i 2 år.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med, at du har kommunikeret med os skrifteligt, vil som udgangspunkt blive slettet 1 år efter, at du har rettet henvendelse til os. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis der er et legitimt behov for længere opbevaring, f.eks. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan overholde gældende lovgivning.

Der er, så vidt det er muligt med den anvendte teknologi, foretaget de mulige sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Kun personer, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har lov til at tilgå disse.


Retten til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os via mailadressen info@pilgaardpublishing.dk, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din oprettelse af en brugerprofil har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerprofil.


Retten til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger, som vi har, slettet, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte opbevaringen. I det omfang en fortsat opbevaring af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde gældende lovgivning, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.


Retten til dataportabilitet
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.


Retten til indsigelse
Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser, dvs. salg og levering af den købte vare.


Retten til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given opbevaring af personoplysninger ved at kontakte os på info@pilgaardpublishing.dk.


Retten til at klage
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00


Ansvarsfraskrivelse
Bare så der ikke er nogle misforståelser om dette:

  1. Din anvendelse af PilgaardPublishing.dk er på eget ansvar. PilgaardPublishing.dk er tilgængelig "som den er" og "som gjort tilgængelig". PilgaardPublishing.dk frasiger sig udtrykkeligt alle garantier, både udtrykte og indikerede, inklusivt, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed, anvendelighed til et specifikt formål og ikke at krænke nogen.
  2. PilgaardPublishing.dk garanterer ikke at (I) PilgaardPublishing.dk vil opfylde dine behov, (II) brugen af PilgaardPublishing.dk vil være uforstyrret, til tiden, sikker eller fejlfri, (III) resultater der måtte være opnået ved brugen af PilgaardPublishing.dk vil være nøjagtige eller pålidelige, og (IV) alle fejl i software/kode vil blive rettet.
  3. Et hvert materiale, downloaded eller på anden måde opnået ved brug af PilgaardPublishing.dk, er på eget ansvar og risiko. Du alene vil være ansvarlig for en hver skade på dit computersystem eller tab ad data som kommer af download af filer/materiale.

Kontaktinformation
Dette site er ejet og gjort tilgængeligt af

Pilgaard Publishing
Kingosvej 27
9760 Vrå
Danmark

Telefon: 38 33 43 70
Email: michael@PilgaardPublishing.dk